Syllogisme juridique
Socrate est mortel
Un chat est mortel
Donc Socrate est mortel

En liten satir skriven på tavlan i en av Sorbonnes amfiteatrar vilken den mysiga Herr Katt suddar bort då han börjar skriva sina dammande hieroglyfer. Det är ingen särskilt svår franska egentligen, men syllogismen brukar lyda ungefär som så här:
Alla människor är dödliga
Sokrates är en människa
Alltså är Sokrates dödlig

En logikens grundstruktur alltså, enligt diktaren dock tillämpad på ett annat sätt inom juridiken då det framstår som att Sokrates är dödlig därför att en katt är dödlig vilket då borde ge att Sokrates är en katt (om det nu inte är Schrödingers katt i fråga då han skulle kunna vara både levande och död på en och samma gång, men det är en historia för en annan gång).

En sådan syllogismlek på svarta tavlan på Sorbonne är ju dock inte helt poänglös då synen på lärande i många fall tycks ligga kvar på medeltida nivå. Herr Katts stil får eleven att befinna sig i en tid där kunskap bestod i att kunna repetera vad läraren säger och om detta ska ske gäller det att kunna anteckna precis allt väsentligt läraren säger. Med bärburk är det en utmaning, med pennan rinner blodet ur fingrarna efter 20 minuter och om man sedan lyckas läsa vad man skrivit kan man inte vara annat än maskinlik.

(Det är inte annat än ironiskt att samtidigt som jag skriver detta sätter sig två krokryggade, arma stackare jämte mig och försöker vidga sina kunskapliga vyer. De säger:
– C’est économie de l’entreprise?
– Oui.
– C’est très vite!
Sedan går de.)

När väl Herr Katt tar till skriftkonsten som ytterligare ett pedagogiskt verktyg, gäller det att simultanförmågan är slipad med diamant, då det både gäller att hinna utläsa vad som står i det trassel till ordföljd som snort ihop sig i en mening och samtidigt kunna nedteckna professorns fortsatta tal.

Vad som ändå är fascinerande är det faktum att alla ändå försöker. Det kan ju jämföras med Statistiques appliquées, en bikupa av febril aktivitet, där de två första bänkraderna tittar på när läraren rör läpparna och skriver på tavlan medan resterande 200 studenter ser till att dränka högtalarna genom att tala med varandra, kolla posten, Fejan, tuben, Simpsons, Le Monde eller textar genom nätet eller mofonen. Vad som ger en sådan koncentration under herr Katts föreläsningar är nog antagligen inte spänningen i ämnet, utan en kombination av fredagseftermiddag och professorns gemytliga person. Den inger en sorts vördnad som sitter i den slipsprydda kostymen, åldern och uttrycken när han talar. Han kan skratta också, väldigt hjärtligt, ofta åt något han själv finner väldigt lustigt och när han själv har svårt att sluta skrattar alla med honom.