I krissituationer finns det en viss tendens hos det mediala och politiska etablissemanget att totalt tappa fattningen. Den i alla avséenden tragiska terrorattacken som nyligen inträffade i Stockholm fick de mediala grisarna att gå igång på riktigt och börja rota i resterna. Tidningarnas skriverier är i många avséenden smaklösa och framför allt personkulten kring gärningsmannen riskerar att plantera diverse idéer hos andra dårar.

Politiskt är det väl inte helt överraskande att ett parti som Sverigedemokraterna känner en viss skadeglädje över att deras verklighetsbild bekräftas, men det blir desto värre när de gör gemensam sak med etablerade partier i att det är med musklerna saker och ting ska lösas. Socialdemokraternas plötsliga omfamnande av FRA är rentav patetiskt. Bland all aggression finns det dock röster som bör lyftas fram, antagligen känner sig Jan Guillou en aning obekväm att finna sig i sällskap med en representant från Säpo, men det ger ju en viss trygghet i att inte allt går åt helvete (för övrigt är han också i sällskap av SD i Afghanistanfrågan och inte bara av V som han skriver i sin kolumn).

Som båda påpekar på olika sätt kan inte statens kontrollapparater ge en slutgiltig lösning på extremisters galna påhitt utan att skapa ett samhälle som i sig självt är en extremist till skapelse. Det är ju inte riktigt det vi vill, att vi ska sluta upp som extremisterna själva och bara ropa på att maktapparaten ska vagga in oss i en meningslös trygghet där vi bara måste kedja fast oss mer och mer.

Dock är Guillou fel ute när han skyller på Afghanistaninsatsens roll i orsakssambanden. Denna insats är något även jag motsätter mig, men denna inblandning kan endast kopplas ihop med terrorantatet genom segregationen i Sverige. Det är det att attentatsmannen identifierar sig mer med en “högre” makt än med det samhälle den lever i och är extrem nog för att omsätta det i hat. En sådan persontyp hittar alltid något att rikta sitt hat mot, vare sig det är muslimer, nazister, kristna, kapitalister, bögar eller rondellhundsritande konstnärer. Men de förenas i sin tro på det genuint onda och de metoder som är rättfärdigade för att bekämpa det.

Det finns ingen anledning för Sverige att anta en liknande böjelse.