Kanske ett missriktat stjärnskott, vem vet, men den så kallade Rättviseförmedlingen har satt sig för att bekämpa “gubbigheten” i medierna.(http://www.dn.se/kultur-noje/thomsgard-gor-sverige-mindre-gubbigt) Förutom Thomsgårds egen medverkan som expert på gubbighet görs detta genom att nätverket skaffar fram experter av kvinnokön alternativt så kallade invandrare eller kanske mer korrekt “personer som inte har svensk bakgrund” (vad det nu innebär).

Frågan är väl kanske vad det spelar för roll att missrepresentationen sker i medierna? Det kan inte existera några direkta spegelbilder av Verkligheten. Risken är att vi kommer att slå knut på oss själva i våra försök att ge den rätta bilden. För det ligger det väl i expertens natur att den inte blir förfrågad på grund av sitt kön?

I något perspektiv sker dessutom alltid en missrepresentation. Tänk bara på antalet invandrade bönder, vilket med stor säkerhet inte är många. De lär vara än färre om det ska vara en invandrartyp som gör sig som en “riktig” invandrare, det vill säga någon från Mellanöstern, Afrika eller Asien. Har det här något som helst med rättvisa att göra? Varför är det så? Bara en spekulation: Antagligen beroende på att jordbruk kräver stora mängder kapital i form av land, fastigheter och maskiner vilket dessutom med stor sannolikhet i de flesta fall går i arv inom familjen.

Det är inte gubbigheten som är begränsande, det är individerna som har begränsningar och det är det som i sin tur gör institutionerna begränsade. Fler expertkvinnor i medierna ska bero på att fler kvinnor blir experter om det ska bero på något. Hur uppnås detta? Inte genom att välja ut kvinnor för att de är kvinnor i varje fall. Men det faktum att kvinnor tycks göra väldigt bra ifrån sig i akademin ger väl en fingervisning om vartåt det barkar?

Men man får ändå gratulera PR-konsult Thomsgård för en lyckad marknadsföring av sig själv!