– Det är en väldigt stor skillnad. ”Snippa” har tagits
väldigt väl emot, och jag hävdar att det har att göra med att det är ett
kvinnligt ord som passar in i tanken om att det finns två kön. ”Hen” är
könsneutralt och många är rädda för att könsrollerna ska ändras, säger
hon.
Från DN

För den “feministiska språkplaneraren” i Jorunn Friis Resets masteruppsats kanske ‘hen’ utgör ett kraftfullt verktyg som ska bryta upp den betongtunga patriarkala överrock till tvåkönsnorm samhället tvingats bära. Det ska tydligen vara det som är det som är orsaken till det fientliga mottagandet från samhällelig sida.

Ingen behöver dock vara så särskilt konservativ för att inse att en puttinuttiliten fråga kan och bör ställas innan den radikalfeministiska tolkningen påbörjas: Hur ska ordet användas? Hur skiljer jag på han, hon och hen?

Språk brukar, som så mycket annat, följa minsta motståndets lag; var är det enklast tillämpbart?
– Fråga busschauffören, hen vet var du ska stiga av!
I ovanstående bruk är det tydligt att ordet används i betydelsen han eller hon, personen vet inte vem busschauffören är, vilket inte är något avsteg från någon unken tvåkönsnorm. Det låter dock möjligen bättre än att använda ‘den’, som mer låter som att busschauffören är ett ting.

Så i situationer när vi verkligen talar om någon “normbrytare” som verkligen ser sig som hen; vilken roll kan det i sådana situationer spela. Ett exempel på en sådan person hittas i ett tidigare inlägg där det bland annat talas om att man blir en “fullständig människa” genom att vara “intergender” än i ett traditionellt kön. För att veta att detta inte är en han eller hon måste man nu antingen a) känna personen, eller b) personens utseende gör att det svårt att avgöra könstillhörighet.

I fall a är det väl vanligare att i första hand nämna vänner och bekanta vid namn.
– Åke skulle köpa senap, det sa hen till mig igår.
En konsekvens av att ta språk som serious shit är snarast att vi borde slumpa könstillhörigheten helt och hållet och bara tala i termer of namn i och med att det är könstillhörighetens slutpunkt: jaget som en sexuell läggning. Varför inte? Någon vill vara intergender? Åke vill vara Åkesexuell då Åke inte känner att Åke passar in i något av de här könsstereotypa, hierarkiska kvarlevor från en tid då människan bodde i grottor och kommunicerade med fysisk härskarteknik.
– Åke skulle köpa senap igår, det sa Åke till mig igår.

I fall b är det väl allt annat än klart om någon verkligen kan placeras i han/hon/hen-facket genom utseendet att döma? Eller ska vi bära lappar så att det blir klart och tydligt? Sofia kanske ser ut som en platinumblondin, men känner sig som Nils – en gammal plåtslagare? Ska vi verkligen vara så grymma att trycka in sådana som Sofia i en stereotyp trekönsnorm?

Nja, med lite eftertanke är det väl ändå hyfsat uppenbart att språket i de flesta fall är allt annat än medvetet och att användandet av hon/han/hen inte innefattar så särskilt mycket värderingar. Däremot får politiseringen av språket den här konsekvensen; att något som tidigare bara var ett inslag i språket blir ett politiskt ställningstagande. Konsekvenserna kan bli tvärt emot vad som önskades.