Barbro Sörman och Kerstin Burman skrev igår på SvD Brännpunkt att “Facebook måste börja ta ansvar för hatet“. Redan i rubriken börjar man ju undra över vad det innebär att ta ansvar över hat; Facebook är ju trots allt en plattform för kommunikation och inte en person vilket innebär att lika lite som en person kan ha ett ansvar över någon annans hat kan Facebook ha ett ansvar för sina medlemmars hat. Sedan följdfrågan: Varför är det bara Facebook som ska bry sig? Varför inte internet som sådant? Man kan tänka sig att svaret tiill det ligger i Facebooks popularitet vad det gäller besöksmål på internet; det har telefonstatus i samhället. Lite underligt då att två vänsterpartister tar det på så stort allvar.

Nedan framgår också att det inte är hat som sådant som skapar huvudbry, utan mer specifikt rasism och sexism; människor med de rätta åsikterna hatar inte eller, för de talar sanning? I vanlig ordning är det ord de heller inte definerar eftersom att man antingen antar att det är uppenbart vad det betyder eller tycker om det retoriska skamgrepp det utgör att kalla någon för rasist. Det är väl nästan så att de renodlade rasisterna knappt skulle erkänna för sig själva vad de är?

Ett annat underligt vänstergrepp är att kalla sig “antirasist och feminist”. Exakt vad innebär det? Att du är motståndare till hat mot människor på grund av deras ursprung? Jo, grattis då är du inte ensam. För det ordet är precis lika luddigt och användandet spänner sig över hela fältet från vänsterpartiet till kristdemokraterna via Sverigedemokraterna. Naturligtvis skiljer sig deras syn på vad det innebär att vara antirasist eftersom de ser världen på väldigt olika sätt. Men ärligt talat kära socialister, tror ni på allvar att människor skulle välja att kalla sig rasister istället för antirasister? Lika lite som att alla människor skulle svara ja på frågan om de ville ha fred på jorden eller att alla människor skulle få mat på borden.

Så åter till Facebook är det svårt att se värdet i att rensa bort hatuttryck om syfter är att få människor att sluta hata. Hat är en känsla eller ett sinnestillstånd och kosmetiska förändringar, så som lagstiftning, får inte människor att sluta hata. Den som tvivlar kan ju fundera på varför SD idag sitter i riksdagen idag trots (eller kanske tack vare) alla de trakasserier de utsatts för genom åren. Jag är övertygad om att hat mellan grupper uppstår som en följd av socioekonomiska och/eller kulturella klyftor i samhället och vem är det som har haft ansvaret för den utvecklingen och man anser att sådana klyftor uppstått? Jo, de partier som har haft makten i Sverige. Men som politiker är det naturligtvis lättare att gnälla på Facebook än att lösa samhällsproblem.